De methode

Corporate Portfolio Management (CPM) heeft als doel de waarde van uw bedrijfsinitiatieven te maximaliseren tegen zo laag mogelijke kosten en risico. Dit wordt bereikt door middel van een volledig uitgewerkte methode die de beste ervaringen samen voegt op het gebied van portfolio management, PMO, project en programma management.

Totaal overzicht van de hoofdprocessen

De CPM methode beschrijft de processen die nodig zijn om de gehele cyclus van idee naar applicatie of service te begeleiden. De processen die daarbij beschreven worden zijn:

  • Uniform; Standaard te gebruiken in alle bedrijfsonderdelen van uw organisatie
  • Volledig; De processen dekken de gehele cyclus af van begin (een idee) tot het einde van een service of applicatie.
  • Gedetailleerd; De processen worden beschreven met input, output, rollen en objectieve criteria.

De methode is bruikbaar voor organisaties in elke fase van volwassenheid. Met de methode is het mogelijk om de huidige situatie in te schatten en geeft vervolgens handvatten voor het doorvoeren van verbeteringen. De methode is in zijn geheel ook uitgewerkt met presentaties die te geven zijn voor het invoeren, uitgewerkte projectplanningen voor de implementatie er van en templates voor de formulieren die gebruikt kunnen worden in de projectprocessen.

Triage IT heeft deze methode volledig uitgewerkt en vrij ter beschikking gesteld.