Idee Portfolio Management

Hoeveel van uw budget gaat op aan verandering (change) ten opzichte van het budget voor de standaard processen (run) binnen uw bedrijf? Hoe verhoudt dat zich met uw concurrent? Wat levert die verandering u op?

Uiteraard ligt een business case ten grondslag van elk goedgekeurd project. Idee Portfolio Management levert een mix van wettelijk verplichte, risico spreidende en veelbelovende ideeën die het maximale halen uit uw budget. Het beschrijft ook de processen die nodig zijn om de opbrengst van een project te toetsen, te verzilveren en daaruit lering te trekken.

Welke strategische doelen zijn er gezet? En hoeveel ideeën of bedrijfsinitiatieven zijn gestart om dit doel te bereiken? Zijn er doelen zonder initiatieven of initiatieven zonder doel?

Idee Portfolio Management zorgt voor een gebalanceerde hoeveelheid ideeën die uitgewerkt worden om de strategische doelen te bereiken. Hiermee wordt het risico geminimaliseerd en de totaalopbrengst gemaximaliseerd.

Worden de initiatieven voor het behalen van de strategie wel op dezelfde wijze beoordeeld? Wie beoordeelt deze initiatieven en met welke criteria? Als u alle initiatieven bij elkaar legt…..haalt uw organisatie dan de doelstellingen voor komend jaar?

Alle Idee Portfolio Management processen zijn uitgewerkt tot op het niveau van rollen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Het toetsingskader voor het goedkeuren van ideeën en dus het starten van projecten wordt uniform beschreven en is gerelateerde aan de bedrijfsdoelstelling. Het laat daarbij tevens ruimte voor de specifieke criteria van uw eigen bedrijf.

Voldoen alle ideeën, na het uitwerken ervan, aan de minimale vereiste die uw organisatie stelt voordat gestart kan worden met een project? Welke eisen zijn dat? Welke ideeën worden dan uiteindelijk uitgevoerd en hoeveel ideeën sneuvelen met de beste intenties?

Het hele Idee Portfolio Management zorgt voor uniformiteit voor alle initiatieven binnen uw organisatie. Deze uniformiteit zorgt voor het verwezenlijken van de meest geschikte ideeën die de strategie van uw bedrijf het beste ondersteunen