Corporate Portfolio Management

De methode omvat alle processen die plaatsvinden binnen de drie domeinen van het Corporate Portfolio Management. Elk domein heeft haar eigen informatie behoefte, processen, acceptatiecriteria en rollen die bij elk proces betrokken zijn.

Corporate Portfolio Management

Het overzicht van de diverse portfolio’s

De CPM methode beschrijft de processen die nodig zijn om de gehele cyclus van idee naar applicatie of service te begeleiden. De processen die daarbij beschreven worden zijn:

  • Uniform; Standaard te gebruiken in alle bedrijfsonderdelen van uw organisatie
  • Volledig; De processen dekken de gehele cyclus af van begin (een idee) tot het einde van een service of applicatie.
  • Gedetailleerd; De processen worden beschreven met input, output, rollen en objectieve criteria.

CPM heeft de processen verdeeld over drie domeinen, die elk haar eigen informatiebehoefte hebben. Dit zijn:

  1. Idee Portfolio Management; de processen verantwoordelijk voor het prioriteren, ontwikkelen en uitwerken van de beste idee├źn voor uw organisatie.
  2. Project Portfolio Management; de processen ter ondersteuning van de huidige mix aan projecten. Hierbij worden de standaard project management methodes in takt gelaten.
  3. Service Portfolio Management; de processen noodzakelijk om het huidige aanbod van services te onderhouden en te verbeteren.

Elk van deze domeinen is tot in detail uitgewerkt binnen de methode.