Service Portfolio Management

Afhankelijk van de aard van uw bedrijf spreekt men over diensten, producten, applicaties of services. Ook in dit domein werpt het zijn vruchten af om deze in zijn geheel als een portfolio te zien en processen in te richten die zich specifiek bezig houden met het optimaliseren van dit portfolio.

Processen binnen het Service Portfolio Management

Niet alleen zal periodiek gekeken moeten worden naar de volledigheid, het rendement en de kosten van de services. Ook de acceptatie vanuit de projecten en de borging binnen de service catalogus is beschreven binnen de methode. Deze borging is in de praktijk vaak de opname binnen een ITIL omgeving, waarbij vaak juist de product of dienst catalogus het ondergeschoven kindje is.

Elke service zou een roadmap moeten hebben en ook applicaties worden steeds vaker genoemd in de context van een life cycle. Corporate Portfolio Management zorgt ervoor dat de daaruit volgende Release Kalenders binnen de andere domeinen (Idee en Project  Portfolio Management) ook meetellen in beslissingen binnen het portfolio onderhanden of toekomstig werk. Het onderhouden van applicaties put namelijk uit dezelfde vijver van resources en wijziging budget.